Technisch (VvE) beheer

Is uw Vereniging van Eigenaren (VvE) voorzien van financieel en administratief beheer, verzorg je dat zelf of wordt de vastgoedportefeuille beheerd door een makelaar?

In deze gevallen kan BKT ondersteuning bieden in het technische beheer van de VvE of vastgoedportefeuille. Onder technisch beheer wordt verstaan het onderhoud van het complex inclusief de algemene ruimten en technische installaties. In veel gevallen is het onderhoud hiervan opgenomen in een MeerJaren OnderhoudsPrognose.

Neem contact op