Nulmetingen

Worden er binnenkort bij u in de nabije omgeving bouw-, sloop-, grond- of bemalingswerkzaamheden uitgevoerd? Voorkom achteraf discussies en vervelende juridische trajecten door voorafgaand de werkzaamheden een bouwkundige nulmeting uit te laten voeren.

De nulmeting is een specifieke en zorgvuldige opname van het interieur en het exterieur van het pand en bijgebouwen. Alle gebreken worden opgenomen en verwerkt in een uitgebreide rapportage met bijbehorend beeldmateriaal.

Een nulmeting kan in opdracht gegeven worden door particuliere huiseigenaren, vastgoedeigenaren/beheerders en Vereniging van Eigenaren. Voor een gemeente en aannemer is een bouwkundige nulmeting eveneens van groot belang. Hiermede wordt voorkomen dat u voor schades opdraait die niet veroorzaakt zijn door werkzaamheden. In veel gevallen is een nulmeting onderdeel van het afgeven van een CAR-verzekering.

Op verzoek kan BKT de nulmeting bij de notaris als notariële akte deponeren. Hiermee voorkomt u op een later tijdstip allerlei onnodige discussies over het moment van ontstaan van de eventuele schade aan uw vastgoed.

Neem contact op