MJOP

MeerJaren OnderhoudsPrognose

Voor goed en strategisch onderhoud dat op de lange termijn economisch voordeel oplevert is een MJOP benodigd. Een MJOP wordt opgesteld voor 5, 10 of 15 jaar. In combinatie met Technisch beheer wordt de MJOP periodiek bijgesteld en blijft hierdoor actueel.

Door middel van een MJOP worden er voldoende financiële reserves opgebouwd en is er inzicht in het onderhoud met bijbehorend onderhoudsinterval. Hierdoor worden onderhoudskosten beheerst en wordt het onderhoud geoptimaliseerd. Met deze gegevens wordt het planmatig onderhoud strategisch ingezet waardoor faalkosten, klacht- en dagelijks onderhoud reduceren. Concreet betekent dit een langer onderhoudsinterval (om de 6-8 jaar) en dus lagere onderhoudskosten en een kwalitatief beter complex. Een goed onderhouden complex zorgt voor meer woon- en werkgenot, draagt bij aan een prettige uitstraling met bijbehorende leefomgeving en heeft hierdoor een hogere economische waarde.

Neem contact op