VvE Beheer

BKT beheert nu, met oog op de toekomst

Een goed onderhouden complex zorgt voor meer woon- en werkgenot

BKT inspecteert nu, met oog op de toekomst

Een goed onderhouden complex heeft een economisch hogere waarde

VvE beheer

Administratief, financieel, klacht- en dagelijks onderhoud alsmede planmatig onderhoud. BKT beheert met oog op de toekomst, een goed onderhoud pand zorgt immers voor meer woon- en werkgenot en heeft een hogere economische waarde.

Vastgoedmanagement

BKT heeft ruime ervaringen in het uitvoeren van specialistisch onderzoek en het inventariseren van vastgoed. Het opstellen van Meerjaren Onderhoudsprognoses en QuickScans maar ook specialistisch onderzoek bij schades, langdurige lekkages en het aankopen van vastgoed; deze rapportages voldoen aan de NHG-richtlijnen. Wij werken onder andere voor verzekeraars, vastgoedbeheerders, hypotheekverstrekkers, makelaars en particulieren.